Om å vere ei stemme der ute

«Å sleppe stemma si på nettet» opplever eg som ein terskel som er utfordrande å stige over. Eg les bloggar med stor interesse og er svært glad for at folk innan for ulike næringar, bransjar og fagfelt deler tankar som eg kan få del i. Det er inspirerande og lærerikt med engasjement og spreiing av informasjon og erfaringar. Gjennom kurset Smart Læring er vi no utfordra til å skrive vårt første blogginnlegg om vi ikkje har hatt aktivitet på bloggfronten tidlegare.

Det er fantastisk å ha høve til å lese kva tankar både profilerte og ikkje profilerte personar innanfor ulike fagfelt gjer seg om tema dei er engasjerte i. Delingsperspektivet legg til rette for at andre sin erfaring kan bli min læring. Teksten skal ikkje gjennom ein redaksjon, men blir publisert direkte av forfattaren og lest av gamle og nye lesarar. Både vanleg blogging og mikroblogging senker terskelen for å etablere kontakt og skape nye relasjonar, delta i diskusjonar og hente inn informasjon. Desse faktorane gjer at eg som konsument og deltakar likar bloggsjangeren; både Twitter og ordinær blogg.

Det er vesentleg at ein har noko på hjartet og er engasjert i noko når ein skal blogge, slik eg ser det. Det vil derfor vise seg om det blir fleire blogginnlegg frå mi side. Tema som er mest aktuelle for meg er leiing, ikkje minst skuleleiing, generelt skuleliv, kommunikasjon, fag og ev bruk av digitale tenester og verktøy i skulekvardagen både på elevnivå og for tilsette og administrasjon. Det er ikkje usannsynleg at eg etter kvart også ønskjer å bruke bloggen til å dele opplevingar og kvardagshendingar knytt til arbeidsplassen min ved Fagerlia videregående skole i Ålesund.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s